VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The method of properties transfer on new-proposed robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 16th International Conference on Production Research ICPR - 16
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. The method of properties transfer on new-proposed robots. In 16th International Conference on Production Research ICPR - 16. Praha : CTU Praha, 2001. [CD-ROM].