VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Simulace se spínaným reluktančním motorem
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 12. - 14. 6. 2001
Autoři:

Kopecký M.

Neborák I.

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kopecký, M., Neborák, I., Mostýn, V. Simulace se spínaným reluktančním motorem. In Sborník XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 12. - 14. 6. 2001. Plzeň, 2001. pp. 225-230. ISBN 80-02-01434-0.