VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Momentové řízení pohybových os robotů
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 12. - 14. 6. 2001
Autoři:

Mostýn Vladimír

Neborák I.

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Neborák, I. Momentové řízení pohybových os robotů. In Sborník XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 12. - 14. 6. 2001. Plzeň, 2001. pp. 231-236. ISBN 80-02-01434-0.