VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Simulace chování pohonů robotu
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník konference Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2001, Hustopeče 28. - 29. 5. 2001
Autoři:

Neborák I.

Kopecký M.

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Neborák, I., Kopecký, M., Mostýn, V. Simulace chování pohonů robotu. In Sborník konference Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2001, Hustopeče 28. - 29. 5. 2001. 2001. [CD-ROM].