VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Senzorický subsystém mobilního robotu
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Senzorický subsystém mobilního robotu. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 92-97. ISSN 1212-5709.