VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: SSI-Interface and protocol for industrial sensors
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: ASR 2001
Autoři:

Novák Petr

Fuxa J.

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Fuxa, J. SSI-Interface and protocol for industrial sensors. In ASR 2001. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 50. 1-50. 6. ISBN 80-7078-890-9.