VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Laboratory control system for research of fatigue strength
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: ASR 2001
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Laboratory control system for research of fatigue strength. In ASR 2001. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 51.1-51.6. ISBN 80-7078-890-9.