VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Problematika nasazování průmyslových robotů v pružných výrobních systémech z hlediska spolehlivosti provozu, seřizování a údržby
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Problematika nasazování průmyslových robotů v pružných výrobních systémech z hlediska spolehlivosti provozu, seřizování a údržby : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 155 s.