VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Mechatronika
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V. Mechatronika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 68 s. ISBN 80-7078-734-1.