VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Metody a nástroje návrhu mechatronických zařízení
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a nástroje návrhu mechatronických zařízení. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 33 s. Interní učební text.