VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Maxon DC Motor Control By MF624 IO Card
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Babjak Ján

Novák Petr

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Babjak, J., Novák, P. Maxon DC Motor Control By MF624 IO Card. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. 54, č. 1, s. 7-12. ISSN 1210-0471.