VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Spolehlivosti a preventivní údržba v PVS s PR
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Workshop 2000 Fakulty strojní
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Spolehlivosti a preventivní údržba v PVS s PR. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 97-100. ISBN 80-7078-745-7.