VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Control of the mobile robot using neural net
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Dudek R.

Babjak Ján

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Dudek, R., Babjak, J. Control of the mobile robot using neural net. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2007, roč. 53, č. 1, s. 147-151. ISSN 1210-0471.