VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Progressive methods in design of industrial robots and manipulators
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Progressive methods in design of industrial robots and manipulators. In Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000. Praha : FS ČVUT Praha, 2000. sekce Průmyslové roboty a automatizace. s. 75-81 ISBN 80-238-5539-5.