VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Design and innovation methods of robotic systems
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Design and innovation methods of robotic systems. In Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000. Praha : FS ČVUT Praha, 2000. sekce Průmyslové roboty a automatizace. s. 36-42. ISBN 80-238-5539-5.