VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Project management in CAD system PRO/Engineer
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Project management in CAD system PRO/Engineer. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 135-138. ISBN 80-7099-631-5.