VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Computer support of development new type robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Computer support of development new type robot. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 247-250. ISBN 80-7099-631-5.