VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems. Acta Mechanica Slovaca. 2000, roč. 1, č. 1, s. 39-46. ISSN 1335-2393.