VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Technical aids of orientation of mobile robots
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Technical aids of orientation of mobile robots. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1, s. 61-66. ISSN 1210-0471.