VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Katedra robototechniky FS VŠB-TU Ostrava
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Automa
Autoři:

Novák Petr

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Skařupa, J. Katedra robototechniky FS VŠB-TU Ostrava. Automa. 2000, č. 1, s. 40. ISSN 1210-9592.