VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Katedra robototechniky FS VŠB – Technické univerzity Ostrava
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Informátor
Autoři:

Skařupa Jiří

Novák Petr

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Novák, P. Katedra robototechniky FS VŠB – Technické univerzity Ostrava. Informátor. srpen 2000, s. 15.