VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Dynamic models of drives in CAD systems
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ROBTEP 1999
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Dynamic models of drives in CAD systems. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 183-186. ISBN 80-7099-453-3.