VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The selected manners increasing safety of control systems based on IPC
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ROBTEP 1999
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. The selected manners increasing safety of control systems based on IPC. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 197-200. ISBN 80-7099-453-3.