VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ROBTEP 1999
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 265-272. ISBN 80-7099-453-3.