VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Problematika bezpečnosti řídicích systémů s IPC
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník XXIII. semináře ASŘ´99
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Problematika bezpečnosti řídicích systémů s IPC. In Sborník XXIII. semináře ASŘ´99. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 1-9. ISBN 80-7078-666-3.