VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Řídicí systémy procesní úrovně řízení na bázi IPC
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Řídicí systémy procesní úrovně řízení na bázi IPC. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 114 s.