VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Spolehlivost řídicích systémů s IPC
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Automa
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Spolehlivost řídicích systémů s IPC. Automa. 1999, č. 11-12, s. 4-8.