VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Problems of safety of the control systems based on IPC
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Problems of safety of the control systems based on IPC. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 35-40. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.