VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Intelligent unit of the IR proximity sensors with I2C interface
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Tvarůžka A.

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Tvarůžka, A. Intelligent unit of the IR proximity sensors with I2C interface. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10. ISSN 1335-2392.