VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Technological Solution of Thin-Walled Sections Parting and Shaping
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Burkovič Jan

Kot Tomáš

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J., Kot, T. Technological Solution of Thin-Walled Sections Parting and Shaping. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2-A, pp. 121-126. ISSN 1335-2393.