VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Deflection verification of inserted shafts
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Konečný Zdeněk

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z., Mostýn, V. Deflection verification of inserted shafts. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 431-439. ISSN 1335-2393.