VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Measuring of distances using stereometry
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Špaček Petr

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Špaček, P. Measuring of distances using stereometry. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 247-252. ISSN 1335-2393.