VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Petr Špaček, Ph.D. - přehled publikací

FiltrováníDruh:Databáze:


Styl zobrazeníNalezeno celkem 10 publikací odpovídajících výběru:

2011

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Novák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Stereovision system – detection of the correspondings points. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 961-968. ISBN 978-80-7231-787-5.

2010

Články v domácích časopisech

Novák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Methods for Finding Equal Points in the Images for Stereovision. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 277-282. ISSN 1210–0471.

2009

Články v domácích časopisech

Špaček, P., Novák, P., Mostýn, V. PROVIDING THE 3D PERCEPTION TO OPERATOR. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 257-266. ISSN 1210–0471.

Špaček, P., Novák, P., Mostýn, V. VISUALISATION OF DISTANCES DETERMINED BY STEREOMETRY. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 251-256. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

Špaček, P. Measuring of distances using stereometry. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 247-252. ISSN 1335-2393.

2008

Články v domácích časopisech

Špaček, P., Novák, P. Determination of the accuracy of measuring using acamera. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO řada strojní. 2008, roč. LIV, č. 01, s. 241-244. ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

Špaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring using camera. Acta Mechanica Slovaca. 2A/2008, roč. 12, č. 1, s. 633-636. ISSN 1335-2392.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Špaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring by camera. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. ISBN 978-80-227-2849-2.

2007

Články v domácích časopisech

Novák, P., Špaček, P. Design and Control Tripod Robot Structure. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160, ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Špaček, P. Tripod Stabilised Robot Structure. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 117-120. ISSN 1335–2393.