VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Parting and Shaping of Light-Walled Sections
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Burkovič Jan

Kot Tomáš

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J., Kot, T. Parting and Shaping of Light-Walled Sections. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 21-26. ISSN 1210–0471.