VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Testing of the opencast mine snail conveyors
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Halvík J.

Havlík T.

Krys Václav

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Halvík, J., Havlík, T., Krys, V. Testing of the opencast mine snail conveyors. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 1-6. ISSN 1210–0471.