VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Laboratoř Servisní Robotiky
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Kot, T. Laboratoř Servisní Robotiky. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 7, s. 14-15. ISSN 1213-8916.