VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: CENTRUM ROBOTIKY
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Krys Václav

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Kárník, L. CENTRUM ROBOTIKY. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 8. ISSN 1213-8916.