VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Využití počítačové podpory při konstrukčních návrzích na katedře robototechniky VŠB – TU Ostrava
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ERIN 2008
Autoři:

Krys Václav

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V. Využití počítačové podpory při konstrukčních návrzích na katedře robototechniky VŠB – TU Ostrava. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-10. ISBN 978-80-227-2849-2.