VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Servisní robotický systém pro pohyb v budovách
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Krys Václav

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V. Servisní robotický systém pro pohyb v budovách : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2010. 95 s.