VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: 3D Mapping of Rooms Using 2D Laser Scanner
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Olivka P.

Novák Petr

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Olivka, P., Novák, P. 3D Mapping of Rooms Using 2D Laser Scanner. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 2, pp. 155-160. ISSN 1210–0471.