VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The HERCULES Mobile Robot Manipulator
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: 11th International Workshop on Research and Education in Mechatronics
Autoři:

Krys Václav

Kot Tomáš

Babjak Ján

Mihola Milan

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Kot, T., Babjak, J., Mihola, M. The HERCULES Mobile Robot Manipulator. In 11th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. Ostrava : Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010.