VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia. Časť I
Druh publikace: Monografie
Autoři:

Smrček J.

Kárník Ladislav

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Smrček, J., Kárník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia. Časť I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 138 s. ISBN 978-80-248-2500-7.