VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D. - přehled publikací

FiltrováníDruh:Databáze:


Styl zobrazeníNalezeno celkem 72 publikací odpovídajících výběru:

2020

Články v zahraničních časopisech

Vysocký, A., Grushko, S., Oščádal, P., Kot, T., Babjak, J., Jánoš, R., Sukop, M., Bobovský, Z. Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor. Sensors 2020. 2020, 20, 4088.  DOI   Scopus   WoS   Impact 3.275 (Q1) 

Oščádal, P., Heczko, D., Vysocký, A., Mlotek, J., Novák, P., Virgala, I., Sukop, M., Bobovský, Z. Improved Pose Estimation of Aruco Tags Using a Novel 3D Placement Strategy. Sensors 2020. 2020. 20(17).  DOI   Scopus   Impact 3.275 (Q1) 

Virgala, I., Kelemen, M., Božek, P., Bobovský, Z., Hagara, M., Prada, E., Oščádal, P., Varga, M. Investigation of Snake Robot Locomotion Possibilities in a Pipe. Symmetry. 2020, vol. 12, issue 6. e-ISSN 2073-3899.  DOI   Scopus   Impact 2.645 (Q2) 

2019

Habilitační práce

Bobovský, Z. Softvérové prostriedky pre rýchly vývoj a optimalizáciu robotických systémov : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019, 138 strán.

2018

Články v zahraničních časopisech

Bobovský, Z., Krys, V., Mostýn, V. Kinect v2 infrared images correction. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, roč. 15, č. 1, ISSN 17298814.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.952 (Q4) 

Mostýn, V., Krys, V., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P. The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, Volume 15, issue 1, ISSN 1729-8814.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.952 (Q4) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Krys, V., Bobovský, Z. Mobile Robot Failure Prevention by Real-Time Thermal Monitoring. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science. Vol 10756. Cham : Springer, 2018. pp 133-139. ISBN 978-3-319-76071-1.  DOI   Scopus   WoS 

2017

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Pastor, R., Bobovský, Z., Krys, V., Lipina, J., Suder, J. Semi-autonomous Robotic System for Reconnaissance. In In INES 2017. 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems. October 20-23, 2017. Larnaca, Cyprus.  DOI   Scopus   WoS 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Bobovský, Z., Olivka, P., Moczulski, W., Timofiejczuk, A. Telerescuer - reconnaissance mobile robot for underground coal mines. In Proceedings of the 2017 Coal Operators' Conference. Wollongong : The University of Wollongong Printery, 2017. pp. 331-339. ISBN 978-1-74128-261-0.

2016

Články v domácích časopisech

Suder, J., Bobovský, Z., Krys, V., Kot, T. Modifications of the Mobile Robotic System Crawler. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series. 2016, vol. LXII, no. 2, pp. 49-59, ISSN 1804-0993.  DOI 

Grushko, S., Bobovský, Z. Teleoperated Humanoid Robot. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series. 2016, vol. LXII, no. 2, pp. 21-28, ISSN 1804-0993.  DOI 

2015

Články v zahraničních časopisech

Bobovský, Z., Krys, V., Babjak, J., Kot, T. Connecting System for Quick Replacement of Mechatronic SCHUNK Power Cube Modules for Mobile Robotic Systems. Applied Mechanics and Materials. Vol. 772, pp. 318-323, Jul. 2015.  DOI 

Krys, V., Bobovský, Z., Kot, T., Mostýn, V. Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 268-272.  DOI 

Bobovský, Z., Krys, V., Kot, T., Mostýn, V. Velocity Characteristics of Movement of Chassis with Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 263-267.  DOI 

2014

Články v zahraničních časopisech

Virgala, I., Dovica, M., Kelemen, M., Prada, E., Bobovský, Z. Snake robot movement in the pipe using concertina locomotion. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 611, s. 121-129, ISSN 1660-9336.  DOI   Scopus 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z. Automatic detection of the connected module and its orientation. In Applied Mechanics and Materials. Volume 613. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 151-156. ISBN 978-3-03835-202-0.  DOI   Scopus   WoS 

Bobovský, Z. Design of Geometrical Parameters for Walking Mechanism Leg with use of Matlab Algorithm and SimMechanics. In Applied Mechanics and Materials. Volume 656. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 164-170 . ISBN 978-303835274-7.  DOI   Scopus 

Bobovský, Z., Novák, P., Krys, V. The experimental method for obtaining input data for the design of an automatic magnetic connection mechanism. In Applied Mechanics and Materials. Volume 555. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 434-439. ISBN  978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus 

Bobovský, Z., Novák, P., Krys, V., Kot, T. The Module for a Self-Reconfigurable Robotic System. In Proceedings of the IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014). Košice : TU Košice, 2014. ISBN 978-1-4673-5929-0.  DOI   Scopus   WoS 

2013

Učebnice, skripta

Gmiterko, A., Miková, L., Sarga, P., Bobovský, Z. Riadenie technických sústav 1. časť. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2013. 171 s. . ISBN 978-80-553-1554-6.

Smrček, J., Hajduk, M., Bobovský, Z., Jánoš, R. Robotika, Metodika nasadzovania servisných robotov. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. 203 s. ISBN 978-50-553-1523-2.

Články v zahraničních časopisech

Trebuňa, F., Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. Results and experiences from the application of digital image correlation in operational modal analysis. Acta Polytechnica Hungarica. 2013, vol. 10, no. 5, s. 159-174, ISSN : 1785-8860.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.909 (Q2) 

Kelemen, M., Gmiterko, A., Kelemenová, T., Trebuňa, F., Miková., ?., Bobovský, Z. Didactic Models Used on Mechatronic Courses. Solid State Phenomena. 2013, vol. 199, s. 661-666. ISSN : 1012-0394.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.493 (Q4) 

Virgala, I., Simčák, F., Bobovský, Z. Dynamic analysis of manipulator arm for 6-legged robot. American Journal of Mechanical Engineering. 2013, vol. 1, no. 7, p. 365-369. ISSN 2328-4102.  DOI 

2012

Články v domácích časopisech

Bobovský, Z., Trebuňa, F. Modulárne metamorfné robotické systémy a popis ich kinematiky (1). Jemná mechanika a optika. 2012, vol. 57, no. 3, p. 92-94. - ISSN 0447-6441.

Bobovský, Z., Trebuňa, F. Modulárne metamorfné robotické systémy a popis ich kinematiky (2). Jemná mechanika a optika. 2012, vol. 57, no. 4, p. 99-100. ISSN 0447-6441.

Články v zahraničních časopisech

Bobovský, Z., Hroncová, D., Gorlický, M. Automatické zostavovanie pohybových rovníc a ich využitie pri optimalizácii zložitých mechatronických sústav. ATP Journal PLUS. 2012, 1, s. 22-26, ISSN 1336-5010.

Trebuňa, F., Simčák, F., Trebuňa, P., Bobovský, Z., Pástor, M., Sarga, P., Frankovský, P., Hagara, M. Methodology for Experimental Verification of Safety of Packages for Transport of Spent Nuclear Fuel. Acta Mechanica Slovaca. 2012, 16, 3, s. 34-43, ISSN 1335-2393.  DOI 

Bobovský, Z., Trebuňa, F., Smrček, J. Self-Reconfigurable Modular Robotic System. Acta Mechanica Slovaca. 2012, Roč. 16, č. 3, s. 6-10. ISSN 1335-2393.  DOI 

Jendrejová, M., Bobovský, Z. Štúdia inovácie laboratória CAD. International Scientific Herald. 2012, vol. 4, no. 23, p. 238-244. ISSN 2218-5348.

Miková, L., Kelemen, M., Bobovský, Z. Využitie mechatronických subsystémov v automobilovom priemysle. ATP Journal. 2012, č. 1, s. 14-15. - ISSN 1335-2237.

Bobovský, Z., Smrček, J. Využitie modularity v konštrukcii kolesa podvozku servisného robota. ATP Journal. 2012, Roč. 19, č. 2, s. 56-57. ISSN 1335-2237.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Trebuňa, F., Simčák, F., Huňady, R., Pástor, R., Bobovský, Z. Modal analysis of transport complex and drop tests of container for transport of spent nuclear fuel. In EAN 2012 : proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis : Tábor, Czech Republic, 4. 6.- 7.6.2012. Praha : ČVUT, 2012 P. 1-8. - ISBN 978-80-01-05060-6.  Scopus   WoS 

Bobovský, Z., Trebuňa, F., Smrček, J. Number of cycles and position error in cyclic inverse kinematics for n-link serial robot. In Procedia Engineering : MMaMS 2012 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems 2012 : November 6th-8th 2012, Zemplínska Šírava, Slovakia. -. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 vol. 48 (2012), p. 35-39. - ISSN 1877-7058.  DOI   Scopus   WoS 

Bobovský, Z., Trebuňa, F. The Inverse Kinematics of N-Serial Robotic Chain in Different Quadrants of Working Space. In Engineering Mechanics 2012 : 18th international conference : conference proceedings : May 14-17, 2012, Svratka, Czech republic. Prague : Academy of Sciences, 2012 P. 129-135. - ISBN 978-80-86246-40-6.

Novák, P., Mostýn, V., Krys, V., Bobovský, Z. Tilting optimization of fixed stereovision cameras. In Proceeding of Lectures of 5th International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2012. 2012. pp. 479-488. ISSN : 1877-7058.  DOI   Scopus   WoS 

2011

Monografie

Smrček, J., Karník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia Časť II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 125 s. ISBN 978-80-248-2499-4.

Smrček, J., Karník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia. Časť I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 138 s. ISBN 978-80-248-2500-7.

Články v zahraničních časopisech

Trebuňa, F., Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. An Application of High-speed Digital Image Correlation in Determination of Modal Parameters. Acta Mechanica Slovaca. 2011, 15, 4, s. 6-13. ISSN 1335-2393.  DOI 

Trebuňa, F., Bobovský, Z. Cyclic Calculation of Inverse Kinematics for n-link Serial Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2011, Roč. 15, č. 3, s. 62-67. ISSN 1335-2393.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Nohajová, V., Masláková, K., Staborská, M., Bobovský, Z. Brief Description and Application of Bodner-Partom Model. In MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems : proceedings of the 4th international conference : Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 2011. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 339-343. ISBN 978-80-553-0731-2.

Bobovský, Z., Jezný, J., Hroncová, D. Effect of step angle in inverse kinematics of serial chain robot. In MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems: proceedings of the 4th international conference: Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 1. vid. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 22-31. ISBN 978-80-553-0731-2.

Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF MODAL PARAMETERS BY DIGITAL IMAGE CORRELATION. In Modelling of Mechanical and Mechatronic systems 2011, September 20 – 22, 2011 Herľany, Slovak Republic. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, s 193-201.

Smrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Modularita kolesového servisného robota - Návrh modulu kolesa / Juraj Smrček, Zdenko Bobovský, Peter Friga - 2011.In:. In ROBTEP 2011 : Automatizácia / Robotika v teórii a praxi : 11. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou : 16.12.2011, Košice. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2011, s. 179-186. ISBN 978-80-553-0846-3.

Gmiterko, A., Sarga, P., Hroncová, D., Bobovský, Z. Possibilities of Using Matlab Simmechanics for Dynamic Analysis of Robots. In ICMT´11 : International Conference on Military Technologies 2011 : Brno, Czech Republic, 10 to 11 May, 2011. Brno : University of Defence, 2011, s. 895-900. - ISBN 978-80-7231-787-25.

Trebuňa, F., Simčák, F., Gašinec, J., Sarga, P., Bobovský, Z. Verification of safe operation of hydraulic power station stop logs. In Experimentální analýza napětí 2011 : proceedings : 49th International Scientific Conference : Znojmo, June 6 - 9, 2011. Brno : University of Technology, 2011 P. 397-402. ISBN 978-80-214-4275-7.  Scopus   WoS 

2010

Články v zahraničních časopisech

Trebuňa, F., Smrček, J., Bobovský, Z. Kinematics of Self-Reconfigurable Robotic System. Acta Mechanica Slovaca. 2010, Roč. 14, č. 4, s. 36-41. ISSN 1335-2393.  DOI 

Trebuňa, F., Smrček, J., Bobovský, Z. The influence of shape for self-reconfigured modular robotic system characteristics. Acta Mechanica Slovaca. 2010, Roč. 14, č. 1, s. 6-12. ISSN 1335-2393.  DOI 

Tuleja, P., Perháč, P., Bobovský, Z. Ventil v technickej praxi... ako na to. AT&P Journal. 2010, Roč. 17, č. 5, s. 57-58. ISSN 1335-2237.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Smrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Modularita v stavbe servisných robotov, poznatky a skúsenosti. In ROBTEP 2010 - Automatizácia / Robotika v teórii a praxi : 10. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou : 7.-9.6.2010, Bardejov-Bardejovské kúp. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2010, s. 289-298. ISBN 978-80-553-0427-4.

Trebuňa, F., Simčák, F., Bocko, J., Bobovský, Z. Possibilities of experimental verification of containers for radioactive materials transport. In EAN 2010: 48th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2010; Velke Losiny; Czech Republic; 31 May 2010 through 3 June 2010;. 1. vyd. Velke Losiny : Palacky Univ. , 2010. s. 459-466. ISBN 978-80-244-2533-7.  Scopus   WoS 

2009

Články v zahraničních časopisech

Smrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Inovačné prístupy riešenia. Strojárstvo. 2009, Roč. 13, č. 3, s. 62-63. ISSN 1335-2938.

Smrček, J., Bobovský, Z. Poznatky z riešenia podvozku mobilného servisného robota pre pohyb vo vysoko viskóznom prostredí. Acta Mechanica Slovaca. 2009, Roč. 13, č. 2-A , s. 193-202. ISSN 1335-2393.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z. AFD008 [89246] Experimentálne meranie metamorfného robotického systému MG pri zmene veľkosti jadra modulu = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG with changing the size of module core. In MMaMS '2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 573-577. ISBN 9788055302881.

Bobovský, Z. Experimentálne meranie metamorfného modulárneho robotického systému MG pri zmene počtu pripojených modulov = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG with changing the number of connecting modules. In MMaMS '2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 568-571. ISBN 9788055302881.

Bobovský, Z. Experimentálne meranie metamorfného modulárneho robotického systému MG pri zmene veľkosti modulov = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG with changing the size of modules. In MMaMS '2009. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 583-587. ISBN 9788055302881.

Bobovský, Z. Experimentálne meranie metamorfného robotického systému MG pre zistenie maximálneho objemu modulu = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG to discover the maximal volume of module. In MMaMS '2009. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 578-582. ISBN 9788055302881.

Bobovský, Z. Pohybové simulácie samoprestaviteľného robotického systému MG v rôznych kinematických štruktúrach = The motion simulations of self-reconfigurable modular robotic system MG in different kinematic structures. In MMaMS '2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009, s. 565-567. ISBN 9788055302881.

Smrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Príspevok ku koncipovaniu odpruženia pásového podvozku servisného robota. In MMaMS '2009 : 3. medzinárodná konferencia : Zemplínska Šírava, 22.-24.9.2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 561-564. ISBN 9788055302881.

Disertační práce

Bobovský, Z. Návrh robota s metamorfnou kinematickou štruktúrou : disertační práce. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - 172 s.

2008

Články v zahraničních časopisech

Smrček, J., Bobovský, Z. Metodika návrhu modulu metamorfného robotického systému. Acta Mechanica Slovaca. 2008, Roč. 12, č. 2-A, s. 571-576. ISSN 1335-2393.

Bobovský, Z. Self-reconfigurable modular robotic systems. Acta Mechanica Slovaca. 2008, Roč. 12, č. 2-A, s. 75-80. ISSN 1335-2393.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Smrček, J., Bobovský, Z. Model samorekonfigurovateľných servisných robotov. In Setkání kateder výrobních strojů a robotiky. Brno : VUT, 2008 6 p. - ISBN 9788021437234.

2007

Články v zahraničních časopisech

Bobovský, Z. Chassis with omni-directional wheels. Acta Mechanica Slovaca. 2007, Roč. 11, č. 2-A/2007, s. 29-30. ISSN 1335-2393.

Smrček, J., Palko, A., Bobovský, Z., Stančík, T. Metamorfné roboty, metódy konštruovania a modelovania. AT&P Journal Plus 1. 2007, č. 1, s. 193-198. ISSN 1336-5010.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z. Biologické princípy a ich využitie v metamorfných robotických systémoch. In Novus scientia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 58-63. ISBN 9788080739225.

Smrček, J., Palko, A., Bobovský, Z., Stančík, T. Metamorfné roboty, metódy konštruovania a modelovania. In Modelovanie mechanických a mechatronických sústav : MMaMS’2007 : zborník z medzinárodnej konferencie : 17-19. 10. 2007, UVZ Herľany, Slovensko. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 198-203. ISBN 978-80-8073-874-7.

Bobovský, Z. Návrh modulu pre metamorfický robotický systém. In Automatizace výrobních strojů AVS/PMA 2007 : 1. Mezinárodní Ph.D. konference : Praha, 7.-8.2.2007. Praha : ČVUT, 2007 P. 27-32. ISBN 9788001036600.

Smrček, J., Palko, A., Bobovský, Z. Príspevok k problematike riešenia metamorfických robotov. In SKVS 2007. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, P. 80-83. - ISBN 9788070435984.

2006

Články v zahraničních časopisech

Bobovský, Z. Školský robot Teebot 2 = School robot Teebot 2. Acta Mechanica Slovaca. Roč. 10, č. 2-A ROBTEP (2006), s. 59-62. - ISSN 1335-2393.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z. Moduly pre využitie v metamorfickém robotickom systéme = Modules for usage in metamorphic robotic system. In Novus scientia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006, s. 59-64. ISBN 8080733546.

2005

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z. Návrh školského robota = Design of the school robot. In Novus scientia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005, s. 47-52. ISBN 8080733546.