VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Průmyslové řídicí systémy I
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 123 s.