VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Results and experiences from the application of digital image correlation in operational modal analysis
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Polytechnica Hungarica
Autoři:

Trebuňa F.

Huňady R.

Bobovský Zdenko

Hagara M.

Rok vydání: 2013
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.12700/APH.10.05.2013.5.10
Scopus EID: 2-s2.0-84885591858
WOS a.n.: 000209349300010
Impact Factor:  IF = 0.909 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q2 (80/270) 
Najít na JCR: Acta Polytechnica Hungarica

Bibliografická citace:

Trebuňa, F., Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. Results and experiences from the application of digital image correlation in operational modal analysis. Acta Polytechnica Hungarica. 2013, vol. 10, no. 5, s. 159-174, ISSN : 1785-8860.