VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Mobile Robot Controlled by Neural Net
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Novák Petr

Dudek R.

Babjak Ján

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Dudek, R., Babjak, J. Mobile Robot Controlled by Neural Net. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 113-116. ISSN 1335–2393.