VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Screw Connection and Its Load Capacity in Components Made by Rapid Prototyping Technology
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014) : 23rd-25th of January 2014, Herl'any, Slovakia
Autoři:

Lipina Jan

Marek Jiří

Krys Václav

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.1109/SAMI.2014.6822407
Scopus EID: 2-s2.0-84902578578
WOS a.n.: 000355915900039

Bibliografická citace:

Lipina, J., Marek, J., Krys, V. Screw Connection and Its Load Capacity in Components Made by Rapid Prototyping Technology. In IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014) : 23rd-25th of January 2014, Herl'any, Slovakia. IEEE, 2014. s. 201-204. ISBN 978-1-4799-3441-6.