VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Robotized Production Cells for ARC Welding
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Burkovič Jan

Kot Tomáš

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J., Kot, T. Robotized Production Cells for ARC Welding. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, roč. LIII, Mechanical series, č. 1, s. 15-21. ISSN 1210–0471.