VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Telerescuer-a Concept of the System for Teleimmersionof a Rescuer to Areas of Coal Mines Affected by Catastrophes
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Zeszyty Naukove Institutu Pojazdów
Autoři:

Moczulski W.

Cyran K.

Novák Petr

Rodriguez A.

Rok vydání: 2015
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Moczulski, W., Cyran, K., Novák, P., Rodriguez, A. Telerescuer-a Concept of the System for Teleimmersionof a Rescuer to Areas of Coal Mines Affected by Catastrophes. Zeszyty Naukove Institutu Pojazdów. 2015, no. 102, pp. 57-62, ISSN 1642-347X.