VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Control System of the Mobile Robot TELERESCUER
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Moczulski W.

Rok vydání: 2015
Databáze:  DOI 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.772.466
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Moczulski, W. Control System of the Mobile Robot TELERESCUER. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 772, pp. 466-470, ISSN : 1662-7482.